Pełcz nr 4

Obwód rybacki: Obwód rybacki kanału Pełcz - Nr 4
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody kanału Pełcz od osi podłużnej mostu w miejscowości Wilanów na drodze powiatowej Santoczno - Wielisławice do ujścia do kanału Pulsa wraz z wodami cieku Przyłęg na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze powiatowej Santoczno - Wielisławice do ujścia do kanału Pełcz oraz wody położonego na nim jeziora Przyłężek, a także wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków, z wyłączeniem wód położonego na tym cieku obiektu stawowego.
RZGW: Bydgoszcz
Gospodarz wody: PZW Gorzów Wlkp.
Okres dzierżawy : 22.12.1998 r. - 31.12.2030 r.
Długość: 16,96 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, strzelecko-drezdenecki
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:44 Zachód słońca: 19:22

Inne akweny tego dzierżawcy

Szczególne ograniczenia
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: - cm
Wymiar dolny: 45 cm
Limit połowu: 2 szt.