Paskierz (Perskie)

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Drwęckie na rzece Drwęca nr 4
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: jeziora Drwęckie, z wodami jego dopływów i wodami leżących na nich jezior: Morliny, Smordy (Jakuba), Paskierz (Perskie), Pauzeńskie (Puzy),rzeki Szelężnica poniżej wypływu z jeziora Szeląg Wielki do jej ujścia do jeziora Drwęckie wraz z jezioremPauzeńskim (Puzy),kanału Kanał Ostródzki,rzeki Drwęca od wypływu z jeziora Drwęckie do górnej krawędzi jazu w Samborowie,odcinka cieku Iłga od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Iłgi (Ilga, Elga) do jego ujścia do jezioraDrwęckie,oraz wody dopływów do tych wód,z wyłączeniem wód dopływów z jezior: Rudat (Rodal), Sędziowskie (Cibory), wód cieku Dopływz Faltyjanek oraz wód kanału Kanał Elbląski.
RZGW: Gdańsk
Okres dzierżawy : 27.04.1994 r. - 26.04.2023 r.
Powierzchnia: 13,26 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,81 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, ostródzki
Najbliższe miejscowości: Ostróda Miłomłyn Olsztynek
Wschód słońca: 07:27 Zachód słońca: 15:28

Inne akweny tego dzierżawcy