Parsko (Glinik)

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Glinik na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Postomia - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Glinik wraz z wodami cieku bez nazwy od jego źródeł do ujścia do Kanału Postomskiego oraz wody dopływów tego jeziora albo tego cieku.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Gorzów Wlkp.
Okres dzierżawy : 01.01.1996 r. - 31.12.2020 r.
Powierzchnia: 54 ha
Linia brzegowa: 5,88 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 15,5 m
Lokalizacja:lubuskie, gorzowski
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:40 Zachód słońca: 19:04

Inne akweny tego dzierżawcy