Parsęta

Obwód rybacki: rzeki Parsęta - nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: 1) Rzeka Parsęta na odcinku od źródeł do granicy wód śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi, wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów - z wyłączeniem wód obiektów stawowych zlokalizowanych: na rzece Brzeźniczka w rejonie miejscowości Doble, na rzece Pokrzywnica w rejonie miejscowości Zagrody, na rzece Wogra w rejonie miejscowości Gaworkowo oraz na rzece Bagienica w rejonie miejscowości Warnino, a także z wyłączeniem wód zbiornika wodnego zlokalizowanego na rzece Gęsia w rejonie miejscowości Bądki i Trzemno; 2) wszystkie starorzecza oraz zbiorniki wodne ciągle bądź okresowo naturalnie połączonych z głównym nurtem rzeki Parsęta.
RZGW: Szczecin
Okres dzierżawy : 20.07.2016 r. - 20.07.2027 r.
Długość: 154,91 km (przybliżona)
Lokalizacja:zachodniopomorskie, białogardzki
Najbliższe miejscowości: Kołobrzeg Gościno Trzebiatów
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 04:32 Zachód słońca: 21:18

Inne akweny tego dzierżawcy