Ożewo

Obwód rybacki: JEZIORA OŻEWO W ZLEWNI RZEKI SZCZEBERKA - NR 4
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Ożewo wraz z wodami dopływu jeziora Jemieliste na odcinku od drogi w miejscowości Taciewo oraz dopływu jeziora Taciewek na odcinku od drogi Taciewo- Kuków- Folwark. Obwód znajduje się w gminie Suwałki w miejscowości Taciewo.
RZGW: Białystok
Gospodarz wody: POD SIEJĄ Sp z o.o.
Okres dzierżawy : 16.06.1995 r. - 15.06.2025 r.
Powierzchnia: 55 ha
Linia brzegowa: 3,46 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 55,5 m
Lokalizacja:podlaskie, suwalski
Najbliższe miejscowości: Suwałki
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:19 Zachód słońca: 15:14

Inne akweny tego dzierżawcy