Osieczek

Obwód rybacki: RZEKI JEZIORKA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Jeziorka od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła, b) zbiornika Głuchów, c) zbiornika Osieczek, d) rzeki Kraska od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Jeziorka,wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych cieków.
RZGW: Warszawa
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2019 r.
Powierzchnia: 7,5 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,72 km (przybliżona)
Lokalizacja:mazowieckie, grójecki
Najbliższe miejscowości: Grójec Tarczyn Mszczonów Biała Rawska Mogielnica
Wschód słońca: 07:27 Zachód słońca: 15:29

Inne akweny tego dzierżawcy