Osiecko (Osieckie)

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Osiecko (Osieckie) w zlewni rzeki Bytowa (Bytówka)
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Osiecko (Osieckie) i wody odpływu do rzeki Bytowa oraz wody dopływów do tych wód.
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 29.04.2015 r. - 28.04.2025 r.
Powierzchnia: 27,72 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 2,7 km (przybliżona)
Lokalizacja:pomorskie, bytowski
Najbliższe miejscowości: Bytów
Wschód słońca: 06:36 Zachód słońca: 19:15

Inne akweny tego dzierżawcy