Orzysz

Obwód rybacki: JEZIORA ORZYSZ W ZLEWNI RZEKI PISA - NR 78
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Orzysz, b) jeziora Strzelniki,wraz z wodami cieku łączącego ww. jeziora, c) rzeki Orzysza na odcinku od jeziora Orzysz do podłużnej osi mostu drogowego w miejscowości Grzegorze, d) Kanału Orzysz,wraz z wodami dopływu z jeziora Mleczówka Duża na odcinku od podłużnej osi mostu na drodze Skomack Wielki- Ogródek i dopływu z jeziora Rostki na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego w miejscowości Kamińskie. Obwód znajuje się w gminie Orzysz.
RZGW: Białystok
Okres dzierżawy : 01.02.1996 r. - 31.01.2026 r.
Powierzchnia: 1085 ha
Linia brzegowa: 43,79 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 36 m
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, piski
Najbliższe miejscowości: Orzysz Pisz
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:26 Zachód słońca: 15:16

Inne akweny tego dzierżawcy