Orlica (Dzika Orlica)

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Dzika Orlica nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki granicznej Dzika Orlica po granicy Państwa na odcinku od jej źródła do linii prostej, prostopadłej do prawego brzegu rzeki Dzika Orlica, przechodzącej przez punkt położony u zbiegu lewego brzegu rzeki Dzika Orlica z lewym brzegiem rzeki Lesica wraz z wodami lewobrzeżnych dopływów rzeki Dzika Orlica na tym odcinku.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Wałbrzych
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Długość: 33,49 km (przybliżona)
Lokalizacja:,
Najbliższe miejscowości: Międzylesie
Wschód słońca: 06:46 Zachód słońca: 18:43

Inne akweny tego dzierżawcy