Opatówka

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Wisła - nr 7
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącej do niej rzeki San do linii prostej stanowiącej granicę regionu wodnego Górnej Wisły z regionem wodnym Środkowej Wisłya) wraz z wodami dopływów rzeki Wisła na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód rzek San i Sanna.
RZGW: Kraków
Gospodarz wody: PZW Tarnobrzeg
Okres dzierżawy : 01.01.2020 r. - 31.12.2029 r.
Długość: 42,3 km (przybliżona)
Lokalizacja:świętokrzyskie, opatowski
Wschód słońca: 06:21 Zachód słońca: 18:30

Inne akweny tego dzierżawcy