Olza

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Olza - nr 1
Opis obwodu: Obwód obejmuje wody rzeki Olza na odcinkach rzeki biegnących po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na jej odcinkach, po których granica Rzeczypospolitej Polskiej biegnie środkiem nurtu:od jej źródeł do granicy Rzeczypospolitej Polskiej w m. Jasnovce,wzdłuż granicy Rzeczypospolitej Polskiej od km 40+980 - km 25+800, od km 12+750 - km 8+570 i od km 5+850 - km 0+000 wraz z wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do tych wód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
RZGW: Gliwice
Gospodarz wody: PZW Katowice
Okres dzierżawy : 01.01.2015 r. - 31.12.2024 r.
Długość: 4,17 km (przybliżona)
Lokalizacja:śląskie, wodzisławski
Wschód słońca: 06:52 Zachód słońca: 18:16

Inne akweny tego dzierżawcy