Oleszna

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Ślęza nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Ślęza od jej źródła do ujścia do rzeki Odra wraz z wodami jej dopływów oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także z wodami sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach rzeki Ślęza i wodach jej dopływów. Granica obwodu rybackiego w ujściu rzeki Ślęza do rzeki Odra wyznaczona jest linią prostą, łączącą punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Ślęza i lewego brzegu rzeki Odra z punktem położonym u zbiegu lewego brzegu rzeki Ślęza i lewego brzegu rzeki Odra.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Wrocław
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Długość: 19,58 km (przybliżona)
Lokalizacja:dolnośląskie, dzierżoniowski
Wschód słońca: 06:51 Zachód słońca: 18:33

Inne akweny tego dzierżawcy