Okmin

Obwód rybacki: JEZIORA OKMIN W ZLEWNI RZEKI SZCZEBERKA - NR 5
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Okmin, b) jeziora Okminek,wraz z wodami cieku bez nazwy łączący ww. jeziora. Obwód znajduje się w gminach: Suwałki i Filipów.
RZGW: Białystok
Gospodarz wody: POD SIEJĄ Sp z o.o.
Okres dzierżawy : 16.06.1995 r. - 15.06.2025 r.
Powierzchnia: 115,33 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 6,86 km (przybliżona)
Lokalizacja:podlaskie, suwalski
Najbliższe miejscowości: Suwałki
Wschód słońca: 06:23 Zachód słońca: 18:15

Inne akweny tego dzierżawcy