Odra nr 9

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Odra nr 9
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: 1) rzeki Odra, na odcinku wyznaczonym w jej: a) górnym biegu - linią prostą, prostopadłą do prawego brzegu rzeki Odra, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu lewego brzegu rzeki Odra z lewym brzegiem rzeki Dobrzejówka, b) dolnym biegu - linią prostą, prostopadłą do lewego brzegu rzeki Odra, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z prawym brzegiem rzeki Ołobok;2) rzeki: a) Krzycki Rów - na odcinku od linii prostej, prostopadłej do prawego brzegu tej rzeki i przechodzącej przez punkt położony u zbiegu jej lewego brzegu z prawym brzegiem rzeki Kanał Stary Krzycki, do ujścia rzeki Krzycki Rów do rzeki Odra, b) Obrzyca - na odcinku od progu jazu koło przepompowni w Sadowej, do ujścia rzeki Obrzyca do rzeki Odra, c) Ołobok - na odcinku od progu jazu zalewu nr 10, do ujścia rzeki Ołobok do rzeki Odra - wraz z wodami dopływów wymienionych odcinków rzek oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, usytuowanych na wodach rzek Odra, Krzycki Rów, Obrzyca oraz Ołobok i wodach ich dopływów na tych odcinkach, z wyłączeniem wód rzek Zaborski Potok i Rakówka oraz wód ich dopływów.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Zielona Góra
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Długość: 77,56 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, nowosolski
Najbliższe miejscowości: Kargowa Nowa Sól Zielona Góra Sulechów Sława
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:04 Zachód słońca: 18:25

Inne akweny tego dzierżawcy