Odra nr 4

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Odra nr 4
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Odra na odcinku wyznaczonym w jej: 1) górnym biegu - progiem jazu Opatowice, położonym w km 245,035 rzeki Odra;2) dolnym biegu - linią prostą, prostopadłą do prawego brzegu rzeki Odra, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu lewego brzegu rzeki Odra z lewym brzegiem rzeki Bystrzyca - wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także z wodami sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach rzeki Odra i wodach jej dopływów na tym odcinku, z wyłączeniem wód rzek Oława, Ślęza i Bystrzyca oraz wód ich dopływów.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Wrocław
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Długość: 27,05 km (przybliżona)
Lokalizacja:dolnośląskie, Wrocław
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:36 Zachód słońca: 15:48

Inne akweny tego dzierżawcy