Odra nr 3

Obwód rybacki: rzeki Odra - nr 3
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: 1) rzeka Odra na odcinku wytyczonym: a) w górnym biegu - linią prostą prostopadłą do lewego brzegu rzeki Odra przechodzącą przez punkt położony na zbiegu prawego brzegu rzeki Myśla z prawym brzegiem rzeki Odra, b) w dolnym biegu - osią jazu w miejscowości Widuchowa, leżącym w 704,1 km rzeki Odra Zachodnia; 2) starorzeczy w rejonie miejscowości Porzecze mających ciągłe bądź okresowe naturalne połączenie z wodami rzeki Odra, kanału pod Czelinem, kanału pod Starym Błeszynem, kanału na południe od miejscowości Siekierki, kanałów i starorzeczy na południe od miejscowości Stary Kostrzynek oraz Stara Rudnica mających ciągłe bądź okresowe naturalne połączenie z wodami rzeki Odra, kanału w miejscowości Piaski, kanału w miejscowości Krajnik Dolny, Kanału Rynica - Ognica (Dopływ z Rynicy), starorzeczy na północ od miejscowości Ognica mających ciągłe bądź okresowe naturalne połączenie z wodami rzeki Odra; 3) Kanał Cedyński wraz z wodami Kanałów: Bielińskiego i Osinowskiego; 4) rzeka Słubia na odcinku od podłużnej osi mostu drogowego w Starych Łysogórkach do jej ujścia do rzeki Odra;5) rzeka Rurzyca na odcinku od linii prostopadłej do brzegów w 2,4 km biegu rzeki do jej ujścia do rzeki Odra.
RZGW: Szczecin
Okres dzierżawy : 10.04.2019 r. - 10.04.2029 r.
Długość: 85,22 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, gorzowski
Najbliższe miejscowości: Cedynia Chojna Moryń
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:58 Zachód słońca: 18:48

Inne akweny tego dzierżawcy

Szczególne ograniczenia
Okres ochronny: 01.12 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 70 cm
Limit połowu: 1 szt.

Okres ochronny: 01.12 - 29.02
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: -