Odra nr 2

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Odra nr 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Odra na odcinku wyznaczonym w jej: 1) górnym biegu - linią prostą, prostopadłą do lewego brzegu rzeki Odra, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z prawym brzegiem rzeki Mała Panew;2) dolnym biegu - progiem jazu Lipki, położonym w km 206,700 rzeki Odra - wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także z wodami sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach rzeki Odra i wodach jej dopływów na tym odcinku, z wyłączeniem wód rzeki Nysa Kłodzka i wód jej dopływów.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Opole
Okres dzierżawy : 08.02.2020 r. - 08.02.2030 r.
Długość: 47,59 km (przybliżona)
Lokalizacja:opolskie, opolski
Najbliższe miejscowości: Lewin Brzeski Brzeg Niemodlin Grodków Opole
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 04:41 Zachód słońca: 20:51

Inne akweny tego dzierżawcy

Szczególne ograniczenia
Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 70 cm
Limit połowu: 3 szt.