Ocypelek

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Wielki Ocypel na cieku Święta Struga w zlewni rzeki Wda
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody cieku Święta Struga od źródeł do jego ujścia do cieku Struga Brzezianek oraz wody leżących na nim jezior: Wielki Ocypel, Ocypelek, Święte, Długie, Firek, Babskie i wody dopływów do tych wód.
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 14.12.1993 r. - 14.12.2023 r.
Powierzchnia: 9,26 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,14 km (przybliżona)
Lokalizacja:pomorskie, starogardzki
Najbliższe miejscowości: Czarna Woda Skórcz Starogard Gdański
Wschód słońca: 07:31 Zachód słońca: 15:36

Inne akweny tego dzierżawcy