Obidza

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Dunajec - nr 4
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Dunajec na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącego do niej potoku Kamienica Łącka do linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącego do niej potoku Łubinka wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka z wyłączeniem wód rzek Poprad i Kamienica Nawojowska
RZGW: Kraków
Gospodarz wody: PZW Nowy Sącz
Okres dzierżawy : 01.01.2018 r. - 31.12.2027 r.
Długość: 3,77 km (przybliżona)
Lokalizacja:małopolskie, nowosądecki
Wschód słońca: 04:36 Zachód słońca: 20:34

Inne akweny tego dzierżawcy