Obidowiec

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Dunajec - nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Dunajec na odcinku od granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego do osi podłużnej mostu drogowego na trasie Harklowa - Knurów wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód znajdujących się w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego i Gorczańskiego Parku Narodowego
RZGW: Kraków
Dzierżawca: PZW Nowy Sącz
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2017 r.
Długość: 6,47 km (przybliżona)
Lokalizacja:małopolskie, nowotarski
Wschód słońca: 05:44 Zachód słońca: 19:40

Inne akweny tego dzierżawcy