Nysa Łużycka nr 3

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Nysa Łużycka nr 3
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki granicznej Nysa Łużycka po granicy Państwa na odcinku wyznaczonym w jej: 1) górnym biegu - linią prostą, prostopadłą do lewego brzegu rzeki Nysa Łużycka, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Nysa Łużycka z prawym brzegiem rzeki Żółta Woda;2) dolnym biegu - linią prostą, łączącą punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Nysa Łużycka i lewego brzegu rzeki Odra z punktem położonym u zbiegu lewego brzegu rzeki Nysa Łużycka i lewego brzegu rzeki Odra - wraz z wodami jej prawobrzeżnych dopływów na tym odcinku oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także z wodami sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach prawobrzeżnych dopływów rzeki Nysa Łużycka na tym odcinku, z wyłączeniem wód rzeki Wodra na odcinku od wypływu z jeziora Brodzkie do linii prostej, prostopadłej do lewego brzegu rzeki Wodra, przechodzącej przez punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Wodra z prawym brzegiem rzeki Dopływ z Datynia i rzeki Lubsza na odcinku od osi podłużnej mostu na drodze Lubsko-Żary do linii prostej, łączącej punkt położony u zbiegu lewego brzegu rzeki Lubsza i prawego brzegu rzeki Nysa Łużycka z punktem położonym u zbiegu prawego brzegu rzeki Lubsza i prawego brzegu rzeki Nysa Łużycka, oraz wód ich dopływów na wymienionych odcinkach.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Zielona Góra
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Długość: 108,92 km (przybliżona)
Lokalizacja:,
Najbliższe miejscowości: Łęknica
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:02 Zachód słońca: 18:39

Inne akweny tego dzierżawcy