Noteć nr 10

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Noteć - Nr 10
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Noteć na odcinku od linii prostej prostopadłej do lewego brzegu rzeki Noteć przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii prawego brzegu rzeki Drawa z linią prawego brzegu rzeki Noteć do ujścia do rzeki Warta wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku, oraz stanowiącymi własność publiczną wodami starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym odpływie lub dopływie do wód tego odcinka albo jego dopływów.
RZGW: Bydgoszcz
Gospodarz wody: PZW Gorzów Wlkp.
Okres dzierżawy : 17.12.2004 r. - 17.12.2024 r.
Długość: 48,3 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, strzelecko-drezdenecki
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 04:31 Zachód słońca: 21:22

Inne akweny tego dzierżawcy