Niskie (Sumowo Dolne)

Obwód rybacki: JEZIORA NISKIE W ZLEWNI RZEKI ROSPUDA - NR 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Niskie (Sumowo Dolne). Obwód znajduje się w gminie Dubeninki.
RZGW: Białystok
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 01.11.2006 r. - 31.10.2031 r.
Powierzchnia: 22,49 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 3,17 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, gołdapski
Najbliższe miejscowości: Gołdap
Wschód słońca: 07:34 Zachód słońca: 15:09

Inne akweny tego dzierżawcy