Niewlino (Niewilno)

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Niewilno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Miała - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Niewilno wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do ujścia do kanału Rudawa oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku, z wyłączeniem wód położonego na tym cieku obiektu stawowego.
RZGW: Bydgoszcz
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 30.04.2013 r. - 30.04.2033 r.
Powierzchnia: 13,96 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 2,05 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, strzelecko-drezdenecki
Wschód słońca: 06:45 Zachód słońca: 18:50

Inne akweny tego dzierżawcy