Nielisz

Obwód rybacki: ZBIORNIKA NIELISZ NA RZECE WIEPRZ - NR 3
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wieprz na odcinku od ujścia rzeki Świnka w miejscowości Bodaczów do czoła zapory zbiornika Nielisz wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem rzeki Por.
RZGW: Lublin
Gospodarz wody: PZW Zamość
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2024 r.
Powierzchnia: 812,86 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 26,43 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubelskie, zamojski
Najbliższe miejscowości: Szczebrzeszyn Zwierzyniec Zamość
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:36 Zachód słońca: 17:55

Inne akweny tego dzierżawcy