Niedów

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Nysa Łużycka nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki granicznej Nysa Łużycka po granicy Państwa na odcinku wyznaczonym w jej: 1) górnym biegu - Punktem Trójgranicznym;2) dolnym biegu - linią prostą, prostopadłą do lewego brzegu rzeki Nysa Łużycka, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Nysa Łużycka z prawym brzegiem rzeki Czerwona Woda - wraz z wodami jej prawobrzeżnych dopływów na tym odcinku na obszarze Państwa oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także z wodami sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach dopływów rzeki Nysa Łużycka na tym odcinku na obszarze Państwa.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Jelenia Góra
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Powierzchnia: 137,189 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 8,79 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 12 m
Lokalizacja:dolnośląskie, zgorzelecki
Najbliższe miejscowości: Zawidów Zgorzelec Bogatynia Leśna Lubań
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:54 Zachód słońca: 18:47

Inne akweny tego dzierżawcy