Nida nr 3

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Nida - nr 3
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Nida na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącej do niej rzeki Mierzawy do jej ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód rzeki Mierzawa.
RZGW: Kraków
Gospodarz wody: PZW Kielce
Okres dzierżawy : 01.01.2019 r. - 31.12.2028 r.
Długość: 104,13 km (przybliżona)
Lokalizacja:świętokrzyskie, pińczowski
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:28 Zachód słońca: 18:29

Inne akweny tego dzierżawcy