Naria

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Narie na rzece Narienka nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Narie, Ponary, Peneper Mały, Peneper Duży, Czarne, Trądla (Trundel), wody łączących je cieków, wody odcinka rzeki Narienka od jeziora Narie do jeziora Mildzie, wody kanału Kanał Skiertąg-Narie oraz wody dopływów do tych wód, z wyłączeniem wód dopływu z jeziora Tomlak (Powrych) łączącego to jezioro z jeziorem Czarne.
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: Zakład Rybacki Bogaczewo
Okres dzierżawy : 15.03.1994 r. - 14.03.2023 r.
Długość: 17 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, ostródzki
Najbliższe miejscowości: Miłakowo Morąg Orneta
Wschód słońca: 06:40 Zachód słońca: 18:19

Inne akweny tego dzierżawcy