Mysłówka

Obwód rybacki: RZEKI WILGA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wilga od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki.
RZGW: Warszawa
Dzierżawca: PZW Siedlce
Okres dzierżawy : 01.01.2015 r. - 31.12.2034 r.
Długość: 9,09 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubelskie, łukowski
Najbliższe miejscowości: Żelechów Stoczek Łukowski
Wschód słońca: 07:29 Zachód słońca: 15:23

Inne akweny tego dzierżawcy