Myślice (Jezioro Myślickie, Myszlica)

Obwód rybacki: JEZIORA MIELNO W ZLEWNI RZEKI ŁYNA - NR 6
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Marózki na odcinku od jeziora Gardyńskie (Gardejki) do jej ujścia do jeziora Maróz wraz z wodami jej dopływów, b) jeziora Gardyńskie (Gardejki), c) jeziora Lubiańskie (Lubień), d) jeziora Czarne, e) jeziora Mielno, f) jeziora Tymawskie, g) jeziora Gąsiorowskie, h) jeziora Luteckie,i) jeziora Myślickie (Myszlica),j) jeziora Borówko,wraz z wodami cieków łączących ww. jeziora z rzeką Marózka. Obwód znajduje się w gminach: Olsztynek, Dąbrówno i Grunwald.
RZGW: Białystok
Okres dzierżawy : 31.12.2001 r. - 01.01.2031 r.
Powierzchnia: 20,04 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,58 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, olsztyński
Najbliższe miejscowości: Olsztynek Nidzica
Wschód słońca: 07:09 Zachód słońca: 17:37

Inne akweny tego dzierżawcy