Mienia

Obwód rybacki: RZEKI ŚWIDER - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Świder od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki.
RZGW: Warszawa
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2019 r.
Długość: 46,86 km (przybliżona)
Lokalizacja:mazowieckie, miński
Wschód słońca: 04:20 Zachód słońca: 20:57

Inne akweny tego dzierżawcy