Masachiltek (Masokojtek)

Obwód rybacki: JEZIORA OMŁUNEK W ZLEWNI RZEKI ŁYNA - NR 35
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Masachiltek (Masokojtek) z dopływem, b) jeziora Omłunek (Łuczek),wraz z wodami odpływu do jeziora Kierźlińskie. Obwód znajduje się w gminie Barczewo.
RZGW: Białystok
Okres dzierżawy : 01.01.2010 r. - 31.12.2029 r.
Powierzchnia: 1,97 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 0,49 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, olsztyński
Najbliższe miejscowości: Barczewo Biskupiec Pasym Olsztyn Jeziorany
Wschód słońca: 07:26 Zachód słońca: 15:24

Inne akweny tego dzierżawcy