Marycha nr 23

Obwód rybacki: RZEKI MARYCHA - NR 23
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Pomorze, b) jeziora Kunis, c) jeziora Kaczan, d) rzeki Marycha na odcinku od osi mostu drogowego Aleksiejówka - Posejnele do osi podłużnej mostu drogowego Kiecie - Zelwa, e) rzeki Kunisanka na odcinku od osi mostu Berżniki - Kiecie do jeziora Pomorze,wraz z wodami cieku łączącego jezioro Gieret z jeziorem Pomorze na odcinku do drogi Giby- Wiłkokuk. Obwód znajduje się w gminie Giby w miejscowości Posejnele oraz w gminie Sejny w miejscowości Wigrańce.
RZGW: Warszawa
Gospodarz wody: PZW Białystok
Okres dzierżawy : 01.03.2010 r. - 28.02.2030 r.
Długość: 8,83 km (przybliżona)
Lokalizacja:podlaskie, sejneński
Najbliższe miejscowości: Sejny
Wschód słońca: 06:18 Zachód słońca: 16:02

Inne akweny tego dzierżawcy