Martwica

Obwód rybacki: RZEKI WISŁA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku od granicy regionu wodnego Środkowej Wisły i regionu wodnego Górnej Wisły 2) stanowiącej linię prostopadłą do przeciwległego brzegu w 295+200 km biegu rzeki Wisła do ujścia rzeki Wieprz wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem rzek: Wyżnica, Kamienna, Krępianka, Iłżanka, Zwolenka, Chodelka, Bystra i Kurówka.
RZGW: Warszawa
Gospodarz wody: PZW Lublin
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2034 r.
Długość: 14,17 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubelskie, opolski
Wschód słońca: 07:00 Zachód słońca: 16:32

Inne akweny tego dzierżawcy