Martwa Wisła

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Martwa Wisła
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Martwa Wisła od dolnego stanowiska śluzy w miejscowości Przegalina do linii łączącej południowy kraniec nabrzeża przystani rybackiej w miejscowości Górki Wschodnie z południowym krańcem przystani rybackiej w miejscowości Płonia Wielka wraz z wodami jej dopływów, w tym wody kanałów: Kanał Piaskowy, Kanał Śledziowy wraz z wodami odcinka starorzecza Wisła rozciągającego się od drogi Przegalina - Błotnik.
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Gdańsk
Okres dzierżawy : 01.02.2008 r. - 31.01.2028 r.
Długość: 11,45 km (przybliżona)
Lokalizacja:pomorskie, Gdańsk
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:47 Zachód słońca: 15:23

Inne akweny tego dzierżawcy