Małzy

Obwód rybacki: JEZIORA WIARTEL W ZLEWNI RZEKI PISA - NR 94
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Jaśkowo Duże, b) jeziora Jany, c) jeziora Jany Małe, d) jeziora Małzy, e) jeziora Jaśkowo Małe, f) jeziora Wiartel, g) jeziora Przylasek, wraz z wodami:h) cieków łączących jeziora Małzy, Jany Małe, Jany, Jaśkowo Duże i Jaśkowo Małe z jeziorem Nidzkie na odcinku do podłużnej osi mostu w miejscowości Jaśkowo,i) cieku łączącego jezioro Wiartel z jeziorem Nidzkie (Wiartelnica) na odcinku do jazu piętrzącegow miejscowości Wiartel,j) dopływu jeziora Wiartel na odcinku od drogi lokalnej Szeroki Bór- Snopki. Obwód znajduje się w gminach: Pisz i Ruciane- Nida.
RZGW: Białystok
Okres dzierżawy : 11.07.1994 r. - 10.07.2024 r.
Powierzchnia: 1,69 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 0,43 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, piski
Najbliższe miejscowości: Ruciane-Nida Pisz Mikołajki
Wschód słońca: 07:18 Zachód słońca: 15:23

Inne akweny tego dzierżawcy