Małogoszcz (Zakrucze)

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Nida - nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Nida (Biała Nida) na odcinku od jej źródeł do linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącej do niej rzeki Czarna Nida oraz wody dopływów rzeki Nida (Biała Nida) na tym odcinku wraz z wodami zbiornika zaporowego Małogoszcz na rzece Łososina i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
RZGW: Kraków
Gospodarz wody: PZW Kielce
Okres dzierżawy : 01.01.2019 r. - 31.12.2028 r.
Powierzchnia: 22,95 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 2,35 km (przybliżona)
Lokalizacja:świętokrzyskie, jędrzejowski
Najbliższe miejscowości: Małogoszcz Chęciny Jędrzejów
Wschód słońca: 06:11 Zachód słońca: 19:13

Inne akweny tego dzierżawcy