Maleszewo

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Wąsosze na cieku Wąsawa- Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: 1) Wąsosze, Dolne i Górne wraz z wodami rzeki Wąsawa na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej mostu na drodze gminnej Sołoszyn - Bobrowo, 2) Malaszewo wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego to jezioro z rzeką Drawa, 3) Wilczkowo wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku 300 m poniżej tego miejsca wypływu, 4) Darskowo (Zieleniec) i Kosobudy (Chociebądź Wielki) - oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.
RZGW: Bydgoszcz
Okres dzierżawy : 20.04.1995 r. - 20.04.2020 r.
Powierzchnia: 5,64 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 0,89 km (przybliżona)
Lokalizacja:zachodniopomorskie, drawski
Wschód słońca: 07:30 Zachód słońca: 16:49

Inne akweny tego dzierżawcy