Mała Panew nr 1

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Mała Panew nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Mała Panew od jej źródła do linii prostej, prostopadłej do lewego brzegu rzeki Mała Panew, przechodzącej przez punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Mała Panew z prawym brzegiem rzeki Lublinica, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także z wodami sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach rzeki Mała Panew i wodach jej dopływów na tym odcinku, z wyłączeniem wód zbiornika przemysłowego na rzece Lublinica w miejscowości Lubliniec.
RZGW: Wrocław
Dzierżawca: PZW Częstochowa
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Długość: 22,76 km (przybliżona)
Lokalizacja:śląskie, lubliniecki
Najbliższe miejscowości: Zawadzkie Lubliniec Toszek Kolonowskie Dobrodzień
Wschód słońca: 05:46 Zachód słońca: 19:49

Inne akweny tego dzierżawcy