Lubowo (Morawy)

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Lubowo na kanale Lubiatka - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: 1) Lubowo wraz z wodami kanału Lubiatka od jej źródeł do ujścia do rzeki Noteć, 2) Kliczyna (Płytkie) wraz z wodami cieku bez nazwy od jego źródeł do ujścia do kanału Lubiatka, 3) Rąpino wraz z wodami cieku bez nazwy od jego źródeł do ujścia do kanału Lubiatka - oraz wody dopływów tych jezior albo tych cieków.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Gorzów Wlkp.
Okres dzierżawy : 01.01.1999 r. - 31.12.2020 r.
Powierzchnia: 98,06 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 7,14 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, strzelecko-drezdenecki
Wschód słońca: 06:58 Zachód słońca: 18:32

Inne akweny tego dzierżawcy