Łubowo (Lubowo, Zagórze)

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Lubowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pokrętna -Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Lubowo wraz z wodami cieku bez nazwy od jego źródeł do lini prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku, 200 m poniżej miejsca wypływu cieku z tego jeziora oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.
RZGW: Bydgoszcz
Gospodarz wody: PZW Gorzów Wlkp.
Okres dzierżawy : 01.01.1999 r. - 31.12.2030 r.
Powierzchnia: 98,08 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 9,73 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, strzelecko-drezdenecki
Wschód słońca: 07:45 Zachód słońca: 15:45

Inne akweny tego dzierżawcy