Inne akweny tego dzierżawcy

Szczególne ograniczenia
Autor: Karelj
Okres ochronny: -
Wymiar górny: 60 cm
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 3 szt.