Lubieszka

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Lutynia - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Lutynia od jej źródeł do ujścia do rzeki Warta wraz z wodami jej dopływów oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki albo jej dopływów, w tym wody zbiornika wodnego Roszków na rzece Lubieszka.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Kalisz
Okres dzierżawy : 15.12.2004 r. - 15.12.2024 r.
Długość: 34,12 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, jarociński
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:31 Zachód słońca: 16:35

Inne akweny tego dzierżawcy