Lubieńka

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Raba - nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Raba na odcinku od jej źródeł do linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącego do niej potoku Lubieńka wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka z wyłączeniem wód znajdujących się w granicach Gorczańskiego Parku Narodowego.
RZGW: Kraków
Dzierżawca: PZW Nowy Sącz
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2018 r.
Długość: 7,3 km (przybliżona)
Lokalizacja:małopolskie, myślenicki
Wschód słońca: 06:17 Zachód słońca: 18:51

Inne akweny tego dzierżawcy