Lubieńka

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Raba - nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Raba na odcinku od jej źródeł do linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącego do niej potoku Lubieńka wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka z wyłączeniem wód znajdujących się w granicach Gorczańskiego Parku Narodowego.
RZGW: Kraków
Gospodarz wody: PZW Nowy Sącz
Okres dzierżawy : 01.01.2019 r. - 31.12.2028 r.
Długość: 7,3 km (przybliżona)
Lokalizacja:małopolskie, myślenicki
Wschód słońca: 07:18 Zachód słońca: 15:42

Inne akweny tego dzierżawcy