Lubicz Wielki

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Kosiakowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Korytnica - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: 1) Kosiakowo wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku 200 m poniżej tego miejsca wypływu, 2) Sadowskie (Sadowo), 3) Lubicz i Lubicz Mały wraz z wodami cieku bez nazwy (w zlewni rzeki Płociczna) na odcinku od jego źródeł do ujścia do rzeki Płociczna, 4) Krępa wraz z wodami cieku bez nazwy (w zlewni rzeki Płociczna) na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku 200 m poniżej tego miejsca wypływu - oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.
RZGW: Bydgoszcz
Gospodarz wody: Zakład Rybacki Wałcz
Okres dzierżawy : 15.03.1995 r. - 15.03.2025 r.
Powierzchnia: 29,83 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 3,02 km (przybliżona)
Lokalizacja:zachodniopomorskie, wałecki
Najbliższe miejscowości: Mirosławiec Tuczno Kalisz Pomorski Człopa Drawno
Wschód słońca: 05:52 Zachód słońca: 18:13

Inne akweny tego dzierżawcy