Lubicz Mały

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Kosiakowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Korytnica - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: 1) Kosiakowo wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku 200 m poniżej tego miejsca wypływu, 2) Sadowskie (Sadowo), 3) Lubicz i Lubicz Mały wraz z wodami cieku bez nazwy (w zlewni rzeki Płociczna) na odcinku od jego źródeł do ujścia do rzeki Płociczna, 4) Krępa wraz z wodami cieku bez nazwy (w zlewni rzeki Płociczna) na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku 200 m poniżej tego miejsca wypływu - oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.
RZGW: Bydgoszcz
Gospodarz wody: Zakład Rybacki Wałcz
Okres dzierżawy : 15.03.1995 r. - 15.03.2025 r.
Powierzchnia: 12,48 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,86 km (przybliżona)
Lokalizacja:zachodniopomorskie, wałecki
Najbliższe miejscowości: Tuczno Kalisz Pomorski Mirosławiec Człopa Drawno
Wschód słońca: 07:56 Zachód słońca: 15:40

Inne akweny tego dzierżawcy