Lubiatówko (Pawle, Jezioro Lubiatowskie)

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Solecko na cieku bez nazwy w zlewni kanału Gościmka - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: 1) Zdroje (Źródlane) i Glinki wraz z wodami kanału Gościmka od jej źródeł do ujścia do rzeki Noteć, 2) Siwino (Podgórne) wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego to jezioro z jeziorem Glinki, 3) Lubiatowskie (Pawle) i Soleckie wraz z wodami cieku bez nazwy od miejsca wypływu cieku z jeziora Soleckie do ujścia do kanału Gościmka - oraz wody dopływów tych jezior albo tych cieków.
RZGW: Poznań
Okres dzierżawy : 22.11.1999 r. - 01.01.2020 r.
Powierzchnia: 65,8 ha
Linia brzegowa: 4,21 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 9,2 m
Lokalizacja:lubuskie, strzelecko-drezdenecki
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 05:32 Zachód słońca: 20:32

Inne akweny tego dzierżawcy