Łówczanka

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Wirowa - nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wirowa na odcinku od jej źródeł do ujścia do rzeki Tanew wraz z wodami zbiornika Lubliniec Stary oraz wody dopływów na tym odcinku wraz z wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
RZGW: Rzeszów
Gospodarz wody: PZW Przemyśl
Okres dzierżawy : 01.01.2017 r. - 31.12.2026 r.
Długość: 5,92 km (przybliżona)
Lokalizacja:podkarpackie, lubaczowski
Wschód słońca: 06:30 Zachód słońca: 18:01

Inne akweny tego dzierżawcy