Łososina

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Łososina - nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Łososina na odcinku od jej źródeł do linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącego do niej potoku Białka wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
RZGW: Kraków
Gospodarz wody: PZW Nowy Sącz
Okres dzierżawy : 01.01.2018 r. - 31.12.2027 r.
Długość: 50,02 km (przybliżona)
Lokalizacja:małopolskie, limanowski
Wschód słońca: 06:45 Zachód słońca: 18:06

Inne akweny tego dzierżawcy