Łomno Wielkie

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Łomno Duże na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Sadowicka - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Łomno Duże wraz z wodami cieku bez nazwy od jego źródeł do ujścia do cieku Struga Sadowicka oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka cieku.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 01.05.1994 r. - 31.12.2023 r.
Powierzchnia: 15,8 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 2,21 km (przybliżona)
Lokalizacja:kujawsko-pomorskie, żniński
Wschód słońca: 05:26 Zachód słońca: 20:21